top of page

על ידי מסירת הפרטים שלך, אתה מביע את הסכמתך לשלוח אותם לחברת חיפה שתעבד אותם ותשתמש בהם בהתאם למדיניות הפרטיות שלה. לא יהיה שימוש בפרטים מלבד ליצירת קשר לחוגים. הפרטים לא יועברו לצד שלישי.  הצג את מדיניות הפרטיות של ‏MMA חיפה‏

bottom of page